Instamedics integritetspolicy

Datum: 2022-03-04

Integritetspolicy för Instamedic Group AB

Instamedic Group AB (organisationsnummer 559088-5306, “vi”, “oss”, “vårt”), med adress Tunatagatan 32E, 75337, Uppsala, är djupt engagerade i skyddet av din personliga integritet. Vår verksamhet inom engångsartiklar för vård- och omsorg samt andra professionella tjänster som restauranger, tatuerare, fotvård, nagelsalonger, tandläkare, och frisörer kräver att vi hanterar personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, och skyddar dina personuppgifter samt informerar om dina rättigheter.

 

Insamling och Användning av Personuppgifte

Information som du ger till oss: När du använder våra tjänster, kan du ge oss information som inkluderar men är inte begränsad till ditt företagsnamn, organisationsnummer, kontaktdetaljer (namn, e-postadress, telefonnummer), betalningsinformation, och annan relevant affärsinformation.

Information vi samlar in om dig: Vi kan också samla in information om din användning av våra tjänster, inklusive beställningar, betalningshistorik, och interaktion med vår webbplats. Detta kan innefatta teknisk information som din IP-adress, webbläsartyp, och geografisk placering.

Syften med behandlingen: Dina uppgifter används för att:

  • Fullgöra våra åtaganden gentemot dig, inklusive leverans och fakturering.
  • Förbättra och anpassa våra tjänster och kommunikation.
  • Genomföra marknadsföring, kundundersökningar och tillhandahålla erbjudanden (med ditt samtycke).
  • Uppfylla lagkrav och svara på juridiska förfrågningar.


Delning av Personuppgifter

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kan dock dela information med:

  • Leverantörer och underleverantörer för att kunna leverera våra tjänster.
  • Myndigheter, om så krävs enligt lag.
  • Eventuella tredje parter i samband med en företagsöverlåtelse.

 

Dataskydd och Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust, och missbruk. Vi strävar efter att behandla alla personuppgifter inom EU/EES men i vissa fall kan de komma att överföras till och behandlas i länder utanför EU/EES under strikta skyddsåtgärder.

 

Dina Rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, eller radering av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot viss behandling och begära begränsning av behandling samt att utöva din rätt till dataportabilitet.

 

Ändringar i Integritetspolicyn

Vi kan uppdatera denna policy och kommer att informera dig om väsentliga ändringar. Vi uppmuntrar dig att regelbundet granska policyn för att vara informerad om hur vi skyddar din information.

 

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar om denna integritetspolicy eller hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på kundservice@instamedic.se.

 

Personuppgiftsansvarig

Instamedic Group AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är registrerade i Sverige med organisationsnummer 559088-5306.

Detta dokument är upprättat för att ge dig klarhet och transparens kring vår hantering av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt.